Stappenplan voor mondzorgverlener

Stappenplan Implementatie GigaGaaf-to-go!

Wanneer een mondzorgverlener (tandarts of mondhygiënist) met GigaGaaf! aan de slag wil en samenwerking zoekt met een consultatiebureau.

   1. Bespreek uw plan met andere mondzorgpraktijken in uw regio. Mogelijk zijn zij ook hierin geïnteresseerd. Mochten zij niet geïnteresseerd zijn om jonge kinderen in de praktijk te ontvangen, maak dan afspraken over de kinderen die dan naar u zullen komen. Op deze manier voorkomt u concurrentie om patiënten.
   1. Bekijk de “KNMT praktijkkaart Tandarts en jeugdarts helpt u op weg”.
    Samenwerken met de jeugdgezondheidszorg? De praktijkkaart helpt je op weg | KNMT
   1. Breng consultatiebureaus of instellingen voor Jeugdgezondheidszorg in kaart die bij u in de buurt zijn.
    Dit kan via de website: knmt.nl/praktijkzaken/bijzondere-doelgroepen/mondzorg-voor-kinderen/samenwerken-met-jeugdartsen-en-consultatiebureau.
    U heeft dan het telefoonnummer van de hoofdlocatie van de Jeugdgezondheidszorg in uw regio. Neem contact met hen op en vraag naar de arts/verpleegkundige die bij u in de wijk op het consultatiebureau zit.
   1. Neem óf zelf contact op met dit consultatiebureau (CB) óf vraag de arts u terug te bellen voor overleg over mogelijke samenwerking.
    Een andere optie is een schriftelijk verzoek: Zie hiervoor de voorbeeldbrief – Download voorbeeldbrief verzoek samenwerking met consultatiebureau
   1. Wanneer men de intentie heeft om samen te werken is het van belang dat men op de hoogte is van de elkaars wensen en randvoorwaarden met betrekking tot die samenwerking.
    Breng randvoorwaarden en wensen met betrekking van beide partijen (mondzorgverleners en JGZ) tot samenwerking in kaart.
    – Zie hiervoor de Leidraad bij vragenlijst samenwerking mondzorgpraktijken – JGZ.
    – Zie hiervoor: Blauwdruk vragenlijst aan JGZ CB GigaGaaf to Go.
    – Zie hiervoor: Blauwdruk vragenlijst aan mondzorgpraktijk GigaGaaf to Go.
   1. Bespreek de bevindingen met de contactpersoon van het CB.
   1. Vraag de JGZ of zij al een aanpassing in hun kinddossier hebben waarbij de JGZ-medewerker het kind kan toeleiden naar de mondzorgverlener. Zie hiervoor punt 6.van het Stappenplan voor de JGZ-medewerker.
   1. Voorzie de JGZ van voorbeeld brieven voor verwijzingen. Afhankelijk van de samenwerkingsvorm kan voor verschillende concepten worden gekozen:
    – Bij gebruik van Zorgmail of ander beveiligd mailsysteem:
    a. Voorbeeldbrief A Verwijzing aan ouder naar zijn of haar eigen mondzorgverlener.
    b. Voorbeeld brief B1 Verwijzing aan mondzorgverlener, kind na 4 weken oproepen.
    c. Voorbeeldbrief B2 Verwijzing aan nieuwe mondzorgverlener.
    d. Voorbeeldbrief C over verwijzing mondzorgverlener aan ouder.
    – Bij gebruik van hard copy verwijzingen
    a. Voorbeeld verwijskaart Ouder (pdf)
   1. Wanneer de samenwerking is opgestart is het goed om een brief te sturen waarin aangegeven wordt hoeveel mondzorgpraktijken meedoen en hoe de eerste ervaringen zijn en waarin een evaluatie na ca 6 maanden wordt aangekondigd.
    Voorbeeldbrief D aan mondzorgverlener na start samenwerking.
   1. Een manier om effectieve preventie te geven aan kinderen van 0-18 jaar is de Gewoon Gaaf methode van het Ivoren Kruis. Zie: Wat is Gewoon Gaaf?