Wat is GigaGaaf-to-go!

Samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en mondzorgpraktijken

GigaGaaf-to-go! is het project van het Ivoren Kruis, UMCG en TNO om de mondgezondheid bij de jongste kinderen te verbeteren.

Met GigaGaaf-to-go!:
  • Komen consultatiebureaus en mondzorgpraktijken met elkaar in contact en maken samen afspraken over de samenwerking.
  • Horen ouders van jonge kinderen op het consultatiebureau over het belang om vanaf de doorbraak eerste tand (vanaf circa 6 maanden oud) met regelmaat voor controle naar een mondzorgverlener te gaan.
  • Krijgen ouders advies over welke mondzorgpraktijken zij kunnen bezoeken.
  • Horen ouders dat zij niets hoeven te betalen voor bezoek aan de tandarts of mondhygiënist met kinderen tot 18 jaar (uitgezonderd beugels) en dat er ook niets van hun eigen risico afgaat.
  • Komen jonge kinderen (vanaf 6 maanden) tijdig bij een mondzorgverlener onder controle.
  • Krijgen ouders van jonge kinderen bij een mondzorgpraktijk vroegtijdig advies over een goede mondverzorging bij kinderen (advies tandenpoetsen en eten/drinken).
  • Zijn er meer kinderen in Nederland met een gaaf gebit!

Van 2014 – 2023 is door UMCG en TNO het onderzoek GigaGaaf! uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de GigaGaaf!-aanpak, waarbij de jongste kinderen bij het consultatiebureau worden toegeleid naar de mondzorgverlener, effectief is voor de mondgezondheid van kinderen. We weten dat ongeveer een kwart van de 5-jarige kinderen in Nederland al gaatjes (cariës) in het gebit heeft of heeft gehad. Door de GigaGaaf-aanpak hebben kinderen op 5-jarige leeftijd 21% minder beginnende cariës. Cariës is een gewoonteziekte die met begeleiding van een mondzorgverlener en met de juiste voeding en goede mondverzorging kan worden voorkomen. Lees meer over de achtergrond van GigaGaaf-to-go! bij Wetenschappelijke achtergrond.

Op deze website zijn diverse materialen en stappenplannen beschikbaar om een goede start te kunnen maken met GigaGaaf-to-go!