Wijzigen of opzeggen

Adreswijziging
Zijn uw adresgegeven gewijzigd? U kunt uw nieuwe adresgegevens hieronder aan ons doorgeven.

Oude adresgegevens

Nieuwe adresgegevens

Opzeggen
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dat vinden wij erg jammer. Uw lidmaatschap is voor de vereniging namelijk van grote waarde. Met uw bijdrage kunnen wij invulling geven aan het preventiewerk en onze voorlichtingsprojecten.

Als u ontevreden bent over uw lidmaatschap, of een klacht hebt, vragen we u eerst contact op te nemen met het verenigingssecretariaat via klantenservice@ivorenkruis.nl, voordat u uw lidmaatschap opzegt. We zullen onze uiterste best doen om uw klacht op te lossen.

Wilt u toch opzeggen, doet u dat dan voor 1 december. Dan gaat het per het jaar erna in. Er mag pas opgezegd worden als de factuur over het betreffende jaar betaald is.