Bestuur Ivoren Kruis

Het bestuur van het Ivoren Kruis bestaat uit 4 leden. Connie Brouwer is ambtelijk secretaris.

Prof. dr. A. (Albert) Feilzer – Voorzitter

Prof. dr. A. (Albert) Feilzer is sinds november 2018 bij het Ivoren Kruis betrokken als bestuurslid. Op 8 december 2022 is Albert Feilzer door de ALV benoemd tot voorzitter van het bestuur

Albert Feilzer studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1982 tot 1998 werkte hij part-time als algemeen practicus in een eigen groepspraktijk in Amsterdam en als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit der tandheelkunde van de UvA, later het samenwerkingsverband van de faculteiten der tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam; ACTA). In 1989 promoveerde hij met genoegen op het proefschrift “Polymerization Shrinkage Stress in Dental Composite Resin Restorations, an in-vitro investigation”.  In 1998 is hij full-time aan de Universiteit gaan werken, vanaf deze datum tot 1 april 2001 vervulde hij de functie van directeur Zorg van ACTA (half-time) en was daarnaast als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de afdeling tandheelkundige Materiaalwetenschappen van het ACTA.

In september 1999 werd hij door de UvA bij ACTA benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Kwaliteit van tandheelkundige materialen, instrumenten en technieken’, een leerstoel ingesteld door de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT, thans KNMT). Per 1 maart 2003 is deze leerstoel omgezet in een gewoon hoogleraarschap in de Tandheelkundige Materiaalwetenschappen.

Van september 2001 tot 1 januari 2007 vervulde hij tevens  een bijzonder hoogleraarschap in de  Standaardisatie en Normalisatie bij de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens dit bijzonder hoogleraarschap is onder zijn voorzitterschap het project “Platform Kenbaarheid van Normalisatie en Normen” (Ministerie van Economische Zaken) uitgevoerd.

Van 1 juli 2008-1 juni 2009 was hij voorzitter van ACTA’s afdeling Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde.

Sinds 1 juni 2009 is hij decaan van het samenwerkingsverband van de faculteiten der tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam; ACTA).  Vanuit deze functie maakt hij deel uit van het bestuur (college van decanen/promoties) van de VU en de UvA. Binnen de UvA vervult hij sinds 2017 tevens de functie van pro-rector en voorzitter van de RvT van het Universitair Sportcentrum (USC). Binnen de VU is hij sinds 2015 belast met het VU-brede beleid m.b.t. internationalisering (dean of internationalisation).

Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat enerzijds uit naar het gevaar van in het menselijk lichaam toegepaste biomaterialen variërend van tandheelkundige vulmaterialen, tandpasta’s  tot implantaten en cosmetica en anderzijds naar de regelgeving op dit gebied (diverse European Directives).

Zijn belangrijkste nevenfunctie is het lidmaatschap van de SER-commissie ‘grenswaarden’ (sinds 2015).

De publicatielijst is op aanvraag beschikbaar.

J.W. (Hans) Prakken – Penningmeester en tandarts

J. W. (Hans) Prakken (1956) is in 1980 afgestudeerd aan de universiteit van Groningen. Hij is algemeen practicus in zijn groepspraktijk in Emmen; een grote praktijk met 25 medewerkers. Vanuit zijn nevenfunctie als ziekenhuistandarts werkt hij in meerdere ziekenhuizen. Daar houdt hij zich onder andere bezig met de behandeling van patiënten met apneuproblemen en met bijzondere zorggroepen. Daarnaast is Hans Prakken voorzitter van de Monitor Mondzorg en lid van de adviescommissie Buitenslands Gediplomeerde Tandartsen van VWS. Wat betreft de preventieve tandheelkunde heeft hij, na vele jaren praktijkervaring en het zien van werkverschaffende reparatiecycli, het belang nog meer in leren zien van preventie en voorkomen van problemen. Uitdrukkingen zoals “De beste vulling is geen vulling”, “Het beste implantaat is de eigen tand”, “Als we niet oppassen, gaan we met de patiënt al borend ten onder”, “We denken helaas te vaak dat we carïes moeten bestrijden met de boor” en “We ontwikkelen steeds meer high tech reparatietechnieken, maar carïes gaat verder” etc. zijn statements die hem sterken in de aandacht voor een meer preventieve aanpak. Tevens is Hans Prakken lid van het Regionaal Tuchtcollege.

Hans is sinds eind 2016 bestuurslid van het Ivoren Kruis en bekleedt de rol van penningmeester in het bestuur.

D. (Dorothée) Quant – bestuurslid en mondhygiënist

Dorothée Quant is op 8 december 2022 door de ALV benoemd tot bestuurslid.

Dorothée Quant is opgeleid als mondhygiënist en was lange tijd als docent verbonden aan de opleiding Mondzorgkunde in Utrecht. Bij het Ivoren Kruis is zij een bekende als een van de docenten van de cursussen Gewoon Gaaf.

Jur van Latum – portefeuille ‘studentencommissie’

Jur van Latum is op 11 december 2023 door de ALV benoemd tot bestuurslid met de portefeuilles ‘studentencommissie’ en ‘communicatie’.

Jur stelde zich tijdens de ALV van 11 december kort voor aan de aanwezigen. Hij beantwoordt in een interview zeven vragen om wat uitgebreider kennis met hem te maken: Bekijk het interview