Onderwijsproject

logo HJMG jpg

Hou je mond gezond! is het landelijke onderwijsproject over mondgezondheid voor leerlingen op de basisschool.

Met het onderwijsproject Hou je mond gezond! wil het het Ivoren Kruis het belang van mondgezondheid onderstrepen bij leerkrachten, jonge kinderen en hun ouders. Met behulp van honderden vrijwillige mondzorgprofessionals verzorgen we jaarlijks duizenden poetslessen in schoolklassen. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken is de hulp van mondzorgprofessionals nodig. Al meer dan 3.000 vrijwilligers en vele duizenden leerkrachten gaven in ruim 30.000 schoolklassen een poetsles aan meer dan 900.000 kinderen.

Het doel van het Ivoren Kruis is een gezonde mond. De verslechterde situatie van de kindergebitten in ons land was in 2007 de aanleiding voor de ontwikkeling van het project. De enorme gezondheidswinst die de mondzorgprofessionals gezamenlijk in afgelopen halve eeuw hebben bereikt, is tot stilstand gekomen. Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Dit geldt met name voor kinderen die de mondzorgprofessional niet tijdig kunnen bereiken. Doel van het lesproject is het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van cariës (gaatjes) en tanderosie en het stimuleren van tandartsbezoek. Verder wil het Ivoren Kruis bij kinderen bewustwording creëren van de eigen invloed op de (mond)gezondheid. Kinderen die vanaf jonge leeftijd leren om hun mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg op volwassen leeftijd.