Gesprekscripts

Lina Jasulaityte heeft voor haar werk bij Jeugdtandzorg West in Den Haag scripts opgesteld die behulpzaam kunnen zijn bij telefonische gesprekken.

Lina vertelt: “We moeten veel patiënten bellen om de afspraken in de praktijk af te zeggen. Ik wilde collega’s graag helpen om op gestructureerde wijze met patiënten in gesprek te gaan, zodat een gesprek met een patiënt meer is dan alleen het afzeggen van de afspraak.”

De reacties van zowel collega’s als patiënten die zij spreekt zijn zo positief, dat zij de scripts graag met iedereen deelt:

De scripts zijn slechts een voorbeeld, te gebruiken om je voor te bereiden op het gesprek met je patiënt. Lina: “Motiverende Gespreksvoering (MI) is het fundament van Gewoon Gaaf. Als je nog niet zo ervaren bent met de methode van Motiverende Gesprekvoering kunnen de scripts een leidraad vormen. Je krijgt inzicht in de structuur van een MI-gesprek.

In de gesprekken die ik de laatste tijd voer merk ik dat de oprechte aandacht het verschil maakt. Ik laat de mensen zelf beseffen wat ze kunnen doen, met respect voor autonomie. De ouders/patiënten gaan zelf bepalen wat voor hun belangrijk en haalbaar is in deze moeilijke situatie om mondgezondheid te bewerkstelligen. Bevestiging horen over wat al goed gaat geeft zelfvertrouwen. Gerichte open vragen en reflecties stimuleren om nieuwe doelen te stellen.

Soms geef ik ook korte instructies, met toestemming, bijvoorbeeld als nieuwe kiezen doorkomen of patiënten of de ouders denken dat ze een caviteit zien. Ik vertel dat cariës zelfs na cavitatie nog kan stoppen door goed te poetsen met fluoride tandpasta en stuur dan een poetsinstructiefolder door. Instructie via beeldbellen is ook mogelijk. Je merkt dat je op zo’n manier veel kan betekenen voor je patiënten. Iedereen wordt blij van positieve aandacht, zowel de patiënten als de zorgverleners.”

Lina merkt op dat deze tijd ook mogelijkheden biedt: “Deze telefonische consulten zijn een ideale gelegenheid om te oefenen met je gesprektechnieken. We kunnen nu niet de mond induiken. Daarom moeten we ons nu wel focussen op causale behandeling (gedragsverandering, als basis van NRC en NOCTP) en onze relatie met de patiënt. De reacties van de patiënten zijn zo positief, dat ik er naar uitkeek om meer van mijn patiënten op deze manier te spreken!”

(april 2020)