Stappenplan voor JGZ-medewerker

Stappenplan Implementatie GigaGaaf-to-go!

Wanneer een JGZ-medewerker met GigaGaaf! aan de slag wil en samenwerking zoekt met mondzorgpraktijken.

    1. Bekijk de “KNMT praktijkkaart Tandarts en jeugdarts helpt u op weg”.
     Samenwerken met de jeugdgezondheidszorg? De praktijkkaart helpt je op weg | KNMT
    1. Breng mondzorgpraktijken die bij u in de buurt zijn, in kaart.
     Dit kan via website: Tandartsen via: https://tandartsregister.nl/
     Mondhygiënist via: Vind een mondhygiënist – NVM Mondhygienisten – Consumenten
     Mondzorgpraktijken die aan het Ivoren Kruis kenbaar hebben gemaakt dat zij werken met de cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf zijn te vinden bij Vind een Gewoon Gaaf-praktijk
    1. Neem contact op met alle mondzorgpraktijken om te vragen of zij bereid zijn tot samenwerking. Het is van belang dat alle mondzorgpraktijken in uw regio de kans krijgen om te participeren. Op deze manier wordt concurrentie om patiënten voorkomen.
     Zie hiervoor de voorbeeldbrief – Download voorbeeldbrief verzoek samenwerking met mondzorgpraktijken
    1. Wanneer men de intentie heeft om samen te werken is het van belang dat men op de hoogte is van de elkaars wensen en randvoorwaarden met betrekking tot die samenwerking.
     Breng randvoorwaarden en wensen met betrekking van beide partijen (mondzorgverleners en JGZ) tot samenwerking in kaart.
     – Zie hiervoor de Leidraad bij vragenlijst samenwerking mondzorgpraktijken – JGZ.
     – Zie hiervoor: Blauwdruk vragenlijst aan JGZ CB GigaGaaf to Go.
     – Zie hiervoor: Blauwdruk vragenlijst aan mondzorgpraktijk GigaGaaf to Go.
    1. Bespreek de bevindingen met de contactpersonen van de mondzorgpraktijken.
    1. Aanpassingen digitaal kinddossier
     In het kinddossier kunnen vragen worden opgenomen mb.t. tandenpoetsen (BDS 188) en tandartsbezoek (BDS 190).
     Namen en adressen van mondzorgpraktijken die hebben aangegeven jonge kinderen te willen ontvangen, kunnen in het systeem ingelezen worden.
     Toeleiden mondzorg kan in het dossier worden aangemaakt als taak, activiteit of verwijzing. Het is belangrijk om er een follow-up (bij het volgende kindconsult of bij het 11- maandenconsult) aan te koppelen om navraag te doen of het kind ook daadwerkelijk bij een mondzorgverlener is geweest.
     De brief aan de mondzorgverlener wordt gemaakt volgens de standaardprocedure in het datasysteem zoals ook bij andere verwijsbrieven gebruikelijk is. De brief dient uiteraard op een veilige manier (bijvoorbeeld via zorgmail) te worden verstuurd.
     Voorbeeldbrieven, zie hiervoor:
     a. Voorbeeldbrief A Verwijzing aan ouder naar zijn of haar eigen mondzorgverlener.
     b. Voorbeeld brief B1 Verwijzing aan mondzorgverlener, kind na 4 weken oproepen.
     c. Voorbeeldbrief B2 Verwijzing aan nieuwe mondzorgverlener.
     d. Voorbeeldbrief C over verwijzing mondzorgverlener aan ouder.
     1. Voorzie de JGZ van voorbeeld brieven voor verwijzingen. Afhankelijk van de samenwerkingsvorm kan voor verschillende concepten worden gekozen:
      – bij gebruik van Zorgmail of ander beveiligd mailsysteem: zie bovenstaande voorbeeldbrieven.
      -Bij gebruik van hard copy verwijzingen
      a. Voorbeeld verwijskaart Ouder om een afspraak te maken bij mondzorgverlener (pdf)
    1. Wanneer de samenwerking is opgestart is het goed om een brief te sturen waarin aangegeven wordt hoeveel mondzorgpraktijken meedoen en hoe de eerste ervaringen zijn en waarin een evaluatie na ca 6 maanden wordt aangekondigd.
     Voorbeeldbrief D aan mondzorgverlener na start samenwerking.