Consumentenproducten die voldoen aan de criteria voor goede preventie kunnen van het Ivoren Kruis een ‘endorsement’ krijgen. Op de verpakking van die producten kan het beeldmerk van het Ivoren Kruis zijn afgebeeld. U kunt deze producten gerust aan uw patiënten adviseren.

Voor producten met een endorsement van het Ivoren Kruis geldt:

  • Dat de fabrikant daartoe alle relevante klinische en wetenschappelijke onderzoeksgegevens met betrekking tot een bepaalde claim op een mondverzorgingsproduct heeft voorgelegd aan het Ivoren Kruis.
  • Dat het kritische team van deskundigen de claim gegrond heeft gevonden.

Klik hier voor het endorsementreglement. Alleen als een product via het endorsementregelement voldaan heeft aan de door het Adviescollege gestelde eisen, is het mogelijk om op dat product het logo van het Ivoren Kruis te plaatsen. Dan dient dat in de samenwerkingsovereenkomst die gelden voor partners te worden vastgelegd.

Onder andere de volgende bedrijven hebben producten met een endorsement:
Deze partners verkopen producten die de mondgezondheid bevorderen. De producent draagt zelf haar eigen verantwoordelijkheid voor informatie die via hun website wordt gegeven.