Adviescollege

Het Wetenschappelijk Adviescollege is per mei 2023 vernieuwd. Het betreft een commissie van het Ivoren Kruis, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over de wetenschappelijk inhoudelijke aspecten van tandheelkundige preventie en voorlichting. Ook aan de beantwoording van ingezonden vragen (zie bovenstaand bericht) levert het Adviescollege een bijdrage. Er zal gewerkt worden met een kernteam en teams die per project worden samengesteld. Het kernteam van het Adviescollege bestaat uit de volgende leden:

Wil van der Sanden als voorzitter
Dagmar Slot
Catherine Volgenant
Josef Bruers
Cor van Loveren (adviseur)