Adviescollege

Adviezen voor het behoud van een gezonde mond
Om de mond gezond te houden, stelt het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis adviezen op. Hierin zijn inhoudelijke aspecten van de voorlichting en preventieve handelingen omschreven. Het Ivoren Kruis bevordert de toepassing van deze adviezen door tandartsen, mondhygiënisten en andere zorgverleners.

De totstandkoming van adviezen
In de tandheelkundige preventie gelden tal van adviezen en richtlijnen. Tegenwoordig wordt er gestreefd naar ‘evidence-based’ adviezen d.w.z. volgens bepaalde wetenschappelijke criteria. Toch zijn resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet altijd eenvoudig te vertalen naar de praktijk van alledag of zijn niet altijd wetenschappelijke gegevens beschikbaar. Daarom zijn er ook adviezen die zijn gebaseerd op consensus vanuit de  wetenschap en praktijk. Het Adviescollege van het Ivoren Kruis heeft de huidige, actuele inzichten vertaald in adviezen voor de zorgverlener.

Uitgangspunt is, dat adviezen zijn gebaseerd op bewijskracht. Er kan onderscheid worden gemaakt in A-, B- en C-adviezen.
A-advies: gebaseerd op gerandomiseerd en gecontroleerd klinisch onderzoek gericht op de specifieke aanbeveling en passend binnen de kennis over het onderwerp.
B-advies: gebaseerd op goed uitgevoerd klinisch onderzoek en passend binnen de kennis over het onderwerp, maar geen gerandomiseerde gecontroleerde klinische experimenten beschikbaar over het onderwerp van aanbeveling
C-advies: gebaseerd op bewijs afkomstig uit relevant laboratoriumonderzoek, rapporten van commissies van experts of op meningen en/of klinische ervaring van gerespecteerde autoriteiten.

Klik het gewenste advies aan om het in te zien, uit te printen of als pdf te downloaden. Ook kunt u, indien beschikbaar, een gedrukt exemplaar en bijbehorend materiaal bestellen.