Project zorginstellingen

hdmg-logo-kleur

(h)Oud de mond gezond is een vrijwilligersproject van het Ivoren Kruis voor zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het project is opgezet door het Ivoren Kruis om de zorgverleners ‘aan het bed’ te bereiken. Opzet project: Vrijwillige mondzorgverleners geven trainingen aan zorgverleners in zorginstellingen zodat zij cliënten/patiënten de juiste mondverzorging kunnen geven.

Update status project
Het laatste jaar is de belangstelling vanuit de beroepsgroepen teruggelopen voor dit project. Slechts mondjesmaat tekenden vrijwilligers ervoor in om personeel van verpleegtehuizen goed voor te lichten over hoe zij de mondgezondheid van hun bewoners zoveel mogelijk kunnen optimaliseren. Daarbij is het zo dat de e-learningmodule aan een grondige update toe is, wat geld kost. Tevens is de accreditatie verlopen van deze verrichting. Vandaar dat het bestuur van het Ivoren Kruis dit project on hold heeft gezet.

Dat het nog steeds nodig is om ook de ouderen een goede mondgezondheid te laten behouden, staat buiten kijf. We krijgen als Ivoren Kruis echter geen subsidie van de overheid en moeten dan ook prioriteiten stellen hoe we de gelden inzetten. Mocht u goede ideeën hebben voor subsidiepotjes en/of een andere opzet van een dergelijk project, dan houden we ons zeker aanbevolen. U kunt ons bereiken via bestuur@ivorenkruis.nl.

Folders
Verzorgenden die aan de kwaliteit van leven van cliënten willen bijdragen kunnen gebruikmaken van de tips voor mondverzorging in de Folder Mondverzorging bij kwetsbare ouderen.

Folders die behulpzaam zijn bij de oudere patiënt zijn te bestellen in onze webshop.