ZiN-rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen!

31-01-2019

Op 19 november jl. heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) het Signalement Mondzorg 2018 aangeboden aan minister Bruins. Het Ivoren Kruis is van mening dat de insteek van het ZiN om beleid te baseren op alleen dit rapport niet juist is: de onderzochte populatie is niet representatief voor de Nederlandse kinderen.

Op 19 november jl. heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) het Signalement Mondzorg 2018 aangeboden aan minister Bruins. ZiN stelt voor toekomstig beleid te maken op basis van de conclusies van ‘Kies voor tanden: hoofdmeting 2017’ van het TNO. De strekking is dat de mondgezondheid van de 5-jarigen is verbeterd, terwijl de mondgezondheid van de overige leeftijdsgroepen stagneert of zelfs verslechterd is. Het Ivoren Kruis is van mening dat de insteek van het ZiN om beleid te baseren op alleen dit rapport niet juist is: de onderzochte populatie is niet representatief voor de Nederlandse kinderen.

Het Ivoren Kruis is een wetenschappelijke vereniging van tandartsen, mondhygiënisten en andere mondzorgverleners. Het is een kenniscentrum met als ambitie de mondgezondheid in Nederland op een zodanig hoog niveau te brengen dat een gezonde mond en een gaaf gebit voor elke inwoner van jongs af aan tot op hoge leeftijd binnen bereik komt. De vereniging bestaat al 110 jaar.

Bij het voorstel van het ZiN om beleid te baseren op alleen dit rapport van TNO wordt naar onze mening te weinig rekening gehouden met het feit dat de resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een selectieve respons. Hierdoor missen we informatie over de mondgezondheid van kinderen die géén mondzorgprofessional bezoeken, en die zijn er helaas te veel. De resultaten van mondzorgonderzoek uit Rotterdam en gegevens van zorgverzekeraars over kinderen die nooit of onregelmatig een mondzorgprofessional bezoeken, zijn niet betrokken bij het voorstel van ZiN. Een ander TNO-onderzoek uit 2017 toont aan dat in Krachtwijken in Amsterdam, Rotterdam, Hoogezand-Sappemeer en Sittard-Geleen de mondgezondheid van kinderen vooral van die met een niet-Nederlandse culturele affiliatie veel slechter is dat de mondgezondheid van de populatie beschreven in het onderzoek waarop ZiN zich baseert. Het Ivoren Kruis vindt dan ook dat de beleidsmakers niet mogen concluderen dat het beter gaat met de mondgezondheid van vijfjarige kinderen in Nederland. Er zijn genoeg signalen en gegevens uit het werkveld die het tegenovergestelde suggereren. Wij hebben zorgen over de toegang tot de mondzorg van grote delen van onze bevolking en de gevolgen daarvan voor de mondgezondheid van onze bevolking.

Fundamentele acties zijn nodig om de aandacht en toegankelijkheid voor mondzorg in de openbare gezondheidszorg te vergroten en om te komen tot effectieve preventieve zorg in mondzorgpraktijken. Verder vinden we het belangrijk dat het monitoren van de mondgezondheid in Nederland wordt voortgezet. Wel zou de wijze van monitoren opnieuw bezien moeten worden om tot representatieve resultaten te komen waarop beleid goed kan worden gebaseerd.