Kinderen poetsen beter na poetsles

22-07-2015

Driekwart van de mondzorgverleners en 70% van de leerkrachten verwachten dat leerlingen na een Hou je mond gezond! poetsles beter hun tanden zullen poetsen. Ook rekent 44% van de respondenten uit de mondzorg en 40% van de respondenten uit het onderwijs erop dat het onderwijsproject Hou je mond gezond! van het Ivoren Kruis een impuls zal geven aan het tandartsbezoek van de leerlingen. Dit blijkt uit de online Hou je mond gezond! enquête die 2.100 volledige reacties van leerkrachten en 1.266 reacties van mondzorgverleners opleverde. Na een Hou je mond gezond! poetsles ontvangen leerkrachten en mondzorgverleners, die de poetslessen op basisscholen en peuterspeelzalen verzorgen, een online enquête. Van de respondenten uit de mondzorg is 43% (preventie)assistent, 25% mondhygiënist en 17% tandarts. Verder vulde onder andere GGD-medewerkers, studenten mondzorg- en tandheelkunde of tandartsassistenten in opleiding de vragenlijst in. Van de respondenten uit het onderwijs geeft 84% les op een basisschool en werkt 16% op een peuterspeelzaal.

Leerkrachten (zeer) tevreden over poetslessen Hou je mond gezond!
Over de Hou je mond gezond! poetsles die in zijn of haar groep is gegeven, is 97% van de leerkrachten en leidsters zeer tevreden (61%) of tevreden (36%). Van 90% van de mondzorgverleners krijgt het schriftelijke lesmateriaal de waardering ‘goed’. Van de onderwijsgevenden geeft 73% (20% had geen mening) dat aan. Bijna alle leerkrachten (96%) en mondzorgverleners (91%) vinden het poetspakket met daarin elmex tandenborstels, elmex tandpasta en ouderfolders een goede aanvulling op de poetsles. Veel mondzorgverleners willen nog eens een poetsles geven. Zelfs 70% is bereid nog eens een poetsles te geven op een school waarvan men weet dat het noodzakelijk is aandacht te besteden aan mondgezondheid.

19.165 poetslessen
Tot en met het zojuist afgeronde schooljaar 2014-2015 zijn al 19.165 poetslessen gegeven aan ongeveer 575.000 kinderen. Het landelijke onderwijsproject Hou je mond gezond! is geïnitieerd en ontwikkeld door het Ivoren Kruis. Centraal onderdeel is het bezoek van een vrijwillige tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent aan de klas. Het kosteloze lesproject bestaat behalve uit het bezoek van een mondzorgverlener uit schriftelijk lesmateriaal en de website www.houjemondgezond.nl. Voor alle kinderen is er een elmex tandenborstel, een tube elmex tandpasta en voor hun ouders/verzorgers een informatieve folder met tips voor de verzorging van het kindergebit.

Bevorderen gezonde mond
Doel van het onderwijsproject is het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van cariës en tanderosie en het stimuleren van tandartsbezoek. Verder wil het Ivoren Kruis bij kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen bewustwording creëren van de eigen invloed op de (mond) gezondheid. Kinderen die de juiste houding, kennis en vaardigheden aanleren om hun gebit en mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg bij het voorkomen van ernstiger vermijdbare ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en aan voedingsgedrag gerelateerde kankers. Wie zelf eens een les wil geven of krijgen, kan zich aanmelden via www.houjemondgezond.nl. Meer informatie en ervaringen staan ook op en ook op Facebook en/of Twitter.