Politiek doe er wat aan!

09-10-2020

Het Ivoren Kruis -wetenschappelijke vereniging voor preventie van mondziekten- maakt zich grote zorgen! Het gaat niet goed met de mondgezondheid van vele Nederlanders van alle leeftijden. De mondgezondheid van kinderen onder de 5 jaar verslechtert, het gebit van adolescenten wordt aangetast door de zuren van frisdranken. Daarbij is voor vele volwassenen de mondzorg ontoegankelijk omdat het niet is opgenomen in de basiszorgverzekering. Voor bejaarden geldt dit nog meer.

De overheid en de politiek laat de Nederlanders wat mondzorg betreft al jaren in de steek. In 2009 werd het tandartsentekort geconstateerd en niet goed aangepakt. Door verschillende experimenten en politieke besluiten (zie bijlage met achtergrondinformatie) is er een tekort aan tandartsen en is de voorheen prima relatie van tandarts en mondhygiënist onder druk komen te staan. Al met al is de mondgezondheid van de Nederlander de grote verliezer en dat kan grote consequenties hebben voor de algehele gezondheid. Een ongezonde mond kan de ernst van vele ziekten verergeren.

We hebben als maatschappij de gewoonte om issues apart van elkaar te bekijken. Hiermee wordt op een inefficiënte wijze getracht verschillende problemen onafhankelijk van elkaar op te lossen. De toename van het aantal problemen heeft nu een grote bereikt dat deze wijze van aanpak niet meer werkt. Wij als Ivoren Kruis pleiten ervoor dat de gezondheidszorg integraal wordt benaderd. Met een betekenisvolle plaats voor de mondzorg omdat een gezonde mond bij iedereen van essentieel belang is voor een goede volksgezondheid. De mondzorg is weliswaar een onderdeel van de basiszorg maar maakt helaas en naar onze mening onterecht geen deel uit van de basiszorgverzekering. Daarbij is het mondzorgstelsel aan een grondige revisie toe. Bijvoorbeeld preventie moet veel meer aandacht en waardering krijgen in het veld.

Eerder dit jaar heeft het Ivoren Kruis via een brief bij het ministerie van VWS, de Gezondheidsraad en de SER gepleit voor het instellen van een onafhankelijke commissie die naar integrale oplossingen gaat zoeken voor bovengenoemde problematiek. Helaas zijn de reacties van de Gezondheidsraad en de SER lang beperkt gebleven tot een bericht van ontvangst. Zo wordt in het eerst gepubliceerde nieuwe verkiezingsproramma, dat van D’66, wederom bovengenoemde problematiek niet aangeroerd. Wij roepen nu dan ook alle politieke partijen op om meer aandacht voor mondzorg te hebben. In concreto: garantie op toegankelijke mondzorg voor iedere Nederlander door deze onder te brengen in de basisverzekering, meer aandacht voor preventie in de mondzorg en het oplossen van het
tandartsentekort. Wij roepen opnieuw op tot een structurele herziening van de gehele
gezondheidszorg door een onafhankelijke commissie, a la ‘Dunning’, in te stellen.