European Platform for Better Oral Health kiest twee best practices van Ivoren Kruis

12-11-2015

Het European Platform for Better Oral Health heeft twee preventieprojecten van het Ivoren Kruis gekozen als best practices ter promotie en preventie van mondgezondheid in Europa. De door het Ivoren Kruis geïnitieerde en ontwikkelde preventieprojecten Hou je mond gezond! en (h)Oud de mond gezond koos het Platform als best practices uit de vele inzendingen.

28 best practices
In totaal werden 28 best practices gekozen uit 14 EU-landen. De projecten hebben betrekking op zwangere vrouwen, kinderen en jongeren, ouderen en kansarme groepen. Best practices omvatten programma’s voor het opleiden van professionals, preventieprojecten in het onderwijs, integratie van de mondgezondheid in bredere algemene gezondheidsprogramma’s, bevordering van de gezondheid, de verstrekking van zorg, veranderingen in het beleid die een betere mondgezondheid bevorderen, levering van orale gezondheidszorgdiensten en programma’s die specifiek gericht zijn op het terugdringen van ongelijkheden op het gebied van mondgezondheid. Het zijn succesvolle initiatieven die mondziekten kunnen helpen voorkomen, die de sociale lasten kunnen verminderen en op hun beurt bestaande ongelijkheden verminderen. Alle best practices staan op www.oralhealthplatform.eu/our-work/best-practices/

Ivoren Kruis preventieprojecten
Het landelijke lesproject Hou je mond gezond! heeft door de ruim 20.000 poetslessen die door 3.000 vrijwillige mondzorgverleners en 2.900 leerkrachten op basisscholen en peuterspeelzalen sinds de introductie zijn gegeven, al 600.000 kinderen bereikt. Driekwart van de mondzorgverleners en 70% van de leerkrachten verwachten dat leerlingen na een Hou je mond gezond! poetsles beter hun tanden zullen poetsen. Ook rekent 44% van de respondenten uit de mondzorg en 40% van de respondenten uit het onderwijs erop dat het onderwijsproject Hou je mond gezond! van het Ivoren Kruis een impuls zal geven aan het tandartsbezoek van de leerlingen.

(h)Oud de mond gezond mag sinds de recente introductie al rekenen op 300 vrijwillige mondzorgverleners. Uiteindelijk zullen 500 vrijwilligers gezamenlijk 5.000 verzorgenden trainen over mondgezondheid van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor beide projecten verstrekt elmex educatieve poetskoffers met o.a. tandpasta en tandenborstels. Daarmee wordt de klinische les extra aantrekkelijk voor de vrijwilligers en de verzorgenden.

Platform for Better Oral Health
Het Europees Platform voor Better Oral Health streeft ernaar gezamenlijke oplossingen te vinden om de mondgezondheid in de hele EU te verbeteren en ongelijkheden te verminderen. Daarvoor verzamelde het Platform een reeks van best practices waarvan er uiteindelijk 28 zijn gekozen uit 14 landen. Twee initiatieven zijn van het Ivoren Kruis. Beleidsmakers en specialisten kwamen op 13 oktober in Brussel samen om het belang van de mondgezondheid op de algehele gezondheid en welzijn te benadrukken. Beleidsmakers zullen zich committeren aan de ontwikkeling en financiering van een beleid dat de preventie van mondziekten en hun behandeling zal verbeteren. De Europese Commissie en de lidstaten willen een ‘joint-action’ op het gebied van mondgezondheid stimuleren, die zich focust op het delen van de best practices tussen de lidstaten. Er wordt naar gestreefd om daarmee de effectiviteit van de orale gezondheidszorgbudgetten te maximaliseren, de negatieve economische gevolgen van orale ziekten te verminderen en de kwaliteit van leven van alle EU-burgers te verbeteren.