Veel tandartsen hebben oog voor preventie

10-08-2021

“Recent verschijnen er meerdere berichten over klachten over tandartsen. Helaas zijn er gevallen waar het niet goed gaat. Daarvoor is een goed werkend en onafhankelijk klachtensysteem ingesteld. Weet dat het Ivoren Kruis al meer dan 100 jaar pleit voor een goede mondgezondheid, vooral door preventie. We willen cariës de wereld uit hebben en preventie is een onmisbare schakel daarin” zegt Onno Hofman als bevlogen voorzitter van het Ivoren Kruis.

“In het verleden werden grote stappen gemaakt qua mondgezondheid. De laatste tijd merken we dat het minder goed gaat met de mondgezondheid van vele Nederlanders van alle leeftijden. Daarbij gaat het over kinderen onder de 5 jaar, over de adolescenten en ook volwassenen. Steeds meer volwassenen haken af omdat de mondzorg minder toegankelijk en betaalbaar wordt. Ook voor ouderen is een goede mondzorg onontbeerlijk.”

“Wij leiden mondzorgverleners op om te werken vanuit een goed doortimmerde preventiemethode -Gewoon Gaaf- aan onze Preventie Academie. Ruim 400 mondzorgpraktijken staan dan ook bekend als een Gewoon Gaaf-praktijk en het worden er meer”. Want veel mondzorgverleners hebben wel degelijk aandacht voor preventie, uitgaande van het paradigma ‘De beste vulling is geen vulling”, zoals Hans Prakken aangeeft, penningmeester van het Ivoren Kruis.

Een gezonde mond is van groot belang voor de algehele gezondheid. Tandartsen en mondhygiënisten kunnen het niet alleen. Belangrijk is te gaan kijken vanuit gezondheid in plaats van ziekte. Integrale oplossingen zijn nodig tot en met heroriëntatie van de gezondheidszorg. Het Ivoren Kruis wil dat graag voor elkaar krijgen via het instellen van een onafhankelijke brede commissie, die de politiek kan adviseren over integrale oplossingen op het vlak van de gezondheidszorg, en dus ook het verbeteren van de mondgezondheid.

Het Ivoren Kruis (1910) is een wetenschappelijke vereniging van tandartsen, mondhygiënisten en andere mondzorgverleners en heeft als ambitie de mondgezondheid in Nederland op een zodanig hoog niveau te brengen dat een gezonde mond en een gaaf gebit voor elke inwoner van jongs af aan tot op hoge leeftijd binnen bereik komt.