Geplubiceerd op: 14 februari 2024

Verdiepende cursus Gewoon Gaaf voor preventieassistenten

Van de mondzorgverleners zijn de (preventie)-assistenten het meest betrokken bij de uitvoering van Gewoon Gaaf. Daarom start het Ivoren Kruis een cursus speciaal voor (preventie)assistenten. Op vrijdag 31 mei a.s. vindt de eerste cursus plaats in Naarden.

Meld u hiervoor aan!

De cursus is gebaseerd op de 3 pijlers van ‘Het Advies Cariëspreventie’ en ‘Het Aanvullend Advies Cariëspreventie’ te weten: Mondhygiëne, Fluoridegebruik en Voeding. Tijdens de cursus zal aan de hand van casussen geoefend worden hoe deze 3 pijlers, via motivational interviewing (MI), met de kinderen en hun ouders te bespreken.