Geplubiceerd op: 21 september 2023

Het kabinet Rutte is gevallen, in november zijn er verkiezingen. Het Ivoren Kruis heeft de mondzorgthermometer in de concept-verkiezingsprogramma’s gestoken. De meeste partijen hebben een concept-verkiezingsprogramma gepubliceerd, alleen de NSC heeft dat nog niet gedaan. De conceptverkiezingsprogramma’s moeten nog door de partijleden worden geaccordeerd. Zij zouden dus nog kleine veranderingen kunnen maken. De meeste partijen (SP, PvdA/GL, BBB, PVV, Partij voor de dieren, Christenunie en Volt) kiezen voor opname van mondzorg in de basis zorgverzekering. Teleurstellend is dat de VVD alleen kiest voor aandacht voor regio’s waar nu een tekort is en in de concept-verkiezingsprogramma’s van SGP, CDA en D66 wordt er helemaal niets over genoemd. Mocht u zelf of via kennissen invloed hebben op deze partijen dan kan u hen daarop wijzen zodat ze dit nu nog kunnen aanpassen!

VVD

We hebben specifieke aandacht voor regio’s waar nu een tekort aan tandartsen en huisartsen is.

CDA

Niets over mondzorg vermeld

D66

Niets over mondzorg vermeld

SP

Ook de tandarts, de ggz en de fysiotherapie worden voortaan helemaal vergoed.

De sociaaleconomische gezondheidsverschillen gaan we verkleinen. Door meer in te zetten op preventie, onder meer door het stimuleren van sport en bestrijding van overgewicht. Preventieve middelen waarvan de effectiviteit is aangetoond komen voortaan in het verzekerde pakket. De mondzorg met preventieve controles voor kinderen wordt verbeterd, onder meer door het organiseren van de tandarts vanuit de scholen.

PvdA/GL

Betaalbare zorg. We schaffen het eigen risico stapsgewijs af. Het vrijwillig eigen risico verdwijnt helemaal. De nominale zorgpremie wordt verlaagd voor iedereen, zodat we ook de zorgtoeslag kunnen afschaffen. Mondzorg, fysiotherapie en andere vormen van noodzakelijke zorg brengen we stapsgewijs terug in het basispakket zodat iedereen daar weer toegang toe heeft. De eigen bijdrage voor kraamzorg of een poliklinische bevalling schaffen we af. Zo krijgt elk kind, arm of rijk, dezelfde kans op een goede start. Zorg waarvan zorgverleners zeggen dat het niet werkt, halen we uit het pakket.

BBB

BBB pleit voor terugkeer van mondzorg en meer fysiotherapie in het basispakket. Door hoge kosten vermijden velen de tandarts, wat leidt tot gezondheidsissues en maatschappelijke problemen.

PVV

Tandarts in basispakket

Verder maken we de zorg weer betaalbaar door het eigen risico af te schaffen.

NSC

Nog niet beschikbaar

Partij voor de Dieren

Uit angst voor hoge rekeningen blijven mensen weg bij de tandarts, terwijl dat op den duur leidt tot veel duurdere behandelingen. Mondzorg komt weer terug in het basispakket.

Volt

Preventieve en acute mondzorg brengen we terug in het basispakket. Dit doen we vanuit gelijkwaardige toegang tot goede zorg en omdat de gezondheidskosten bij een slecht onderhouden gebit vele malen hoger zijn dan de kosten voor preventie

Christenunie

Tandarts in het basispakket. Het basispakket wordt uitgebreid met de tandarts. Veel mensen mijden de tandarts uit angst voor een hoge rekening. Met mogelijk grotere gevolgen op de lange termijn. Daarom breiden we het basispakket uit met preventieve behandelingen, periodieke controle en het herstellen van gaatjes.

SGP

Geen opmerkingen over mondzorg