Cursus Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent

Uit onderzoek (Volgenant et al, 2019) blijkt dat van al de mondzorgverleners de (preventie)assistenten (41%) het meest betrokken zijn bij de uitvoering van Gewoon Gaaf in de praktijk.

Uit de enquêteresultaten, gehouden onder mondzorgverleners die de Gewoon Gaaf-cursus volgden, blijkt dat juist bij (preventie)assistenten de behoefte bestaat aan meer theoretische kennis over het ‘Basisadvies Cariëspreventie’ en het ‘Aanvullend Advies Cariëspreventie’. Ook gaven zij aan meer te willen ‘oefenen’ met motivational interviewing (MI). Daarom zijn we in 2024 gestart met de cursus: ‘Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent’.

Onderdelen Cursus

Op grond daarvan heeft het bestuur van het Ivoren Kruis besloten een verdiepende cursus te ontwerpen voor de (preventie)assistent: ‘Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent’.

De cursus is gebaseerd op de 3 pijlers van ‘Het Advies Cariëspreventie’ en ‘Het Aanvullend Advies Cariëspreventie’ te weten:

  • Mondhygiëne
  • Fluoridegebruik
  • Voeding

Tijdens de cursus zal aan de hand van casussen geoefend worden hoe deze 3 pijlers, via MI, met de kinderen en hun ouders te bespreken.

Hoewel de cursus ‘gewoon gaaf uitgediept’ ontwikkeld is voor assistenten en preventie-assistenten zijn mondhygiënisten en tandartsen uiteraard ook van harte welkom.

Cursusvorm
Praktische themadag met casuïstiek

Doelgroep
(Preventie) assistenten

Tijd
9.00 – 13.00 uur

Locatie
Bureau Ivoren Kruis, Naarden

Kosten
€ 145,- per cursusdag voor leden en € 225,- voor niet-leden (excl. btw 21% btw)
Bedragen zijn p.p.

Studiepunten
2 PE-punten* per cursusdag.

* Ben je als preventie assistent ingeschreven in het Register Preventieassistenten? Dan kun je het gevolgde dagdeel/dagdelen met de behaalde certificaten overleggen aan het Register Preventieassistenten.

Cursusreglement
Bekijk hier de Algemene Voorwaarden inschrijving cursus.
Ongeveer 2 weken voor de cursusdag ontvangt u het complete programma per e-mail.

Uw gegevens

Adresgegevens

Factuuradres

Bevestiging