Geplubiceerd op: 24 april 2023

Dankzij een succesvolle samenwerking tussen Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Den Haag, GGD Haaglanden en Stichting Jeugdtandzorg West gaan in Den Haag zes keer meer kinderen (0-4 jaar) naar de tandarts. Met deze samenwerking tussen tandzorg en het CJG is Den Haag een voorloper op de rest van Nederland.

In de zomer van 2021 startte bij CJG-locaties Escamp (Bentelostraat) en Laak een pilot, omdat het aantal kinderen dat niet naar de tandarts gaat in deze wijken het grootst is. De jeugdverpleegkundige van het CJG vraagt aan ouders of hun kind naar de tandarts gaat. Zo niet, dan vraagt de jeugdverpleegkundige of Stichting Jeugdtandzorg West contact met hen mag opnemen. In aanvulling hierop gaat GGD Haaglanden binnenkort starten met groepsvoorlichtingen aan ouders over mondgezondheid. Dankzij de samenwerking hebben we al duizend jonge kinderen die nog niet naar de tandarts gingen, weten te bereiken. Bij een bezoek controleert de tandarts het gebit. Ook krijgt het kind poetsles en krijgen ouders en kind advies over hoe je goed zorgt voor je tanden en mond.

De gevolgen van niet naar de tandarts gaan

 

De cijfers liegen er niet om: het percentage kinderen in Den Haag dat niet naar een tandartspraktijk gaat, is ruim 24% (0-17 jarigen). Het percentage dat te laat naar de tandarts gaat, is 34% (0-4 jarigen). Daarnaast zien we dat 25% van de 0 tot 4-jarigen al 1 of meer gaatjes heeft (gehad). In sommige wijken is dit zelfs 52%. Dat heeft nadelige gevolgen bij het kauwen, bijten, spreken, de esthetiek van het gezicht, en psychosociaal functioneren. Kinderen met een slechter gebit lachen minder vaak. Ook maken ze zich meer zorgen over wat andere kinderen van hun gebit vinden. Verder hebben ze meer schoolverzuim en hebben vaker concentratieproblemen dan kinderen met een goed gebit.
En dat terwijl het tandartsbezoek van kinderen tot 18 jaar gratis is, omdat het wordt vergoed vanuit de basisverzekering!

Succesvolle samenwerking stedelijk uitgerold

 

Vanwege de succesvolle samenwerking tussen Jeugd Tandzorg West, CJG en GGD Haaglanden, wordt de aanpak uitgerold over alle CJG-locaties in Den Haag. Hierbij sluiten naast Jeugd Tandzorg West ook andere jeugdtandzorgpartijen (Tandenfeest, Tandentent) aan. Verder sluit de pilot goed aan op bestaande activiteiten vanuit de GGD, gemeente en het CJG voor collectieve preventie. Zo geeft de GGD sinds een paar jaar het advies ‘ga met het eerste tandje naar de tandarts’ aan ouders. Ouders en kinderen krijgen hierdoor al vroeg advies over een goede gezondheid van mond en gebit. En met een gezond gebit voorkom je gaatjes.