Geplubiceerd op: 26 juli 2022

Zorgverzekeraars Nederland  (ZN) heeft het Ivoren Kruis gevraagd om te participeren in een onderzoek naar de kwaliteit van de jeugd mondzorg wanneer deze met abonnementsvergoeding wordt geleverd.

Het experiment behelst een onderzoek naar de kwaliteit van de verzekerde mondzorg voor jeugdigen (0 tot 18 jaar) wanneer de vergoedingssystematiek verandert van ‘verrichting’ naar ‘abonnement ‘. Het doel is om met effectieve preventie zo min mogelijk invasief hoeven te handelen. De effectiviteit ervan zal met name worden gemeten met de parameter ‘effectiviteit van preventie’, waarbij onze mondzorgcollega’s worden beloond voor het verkrijgen en behouden van een gezonde mond bij de jeugdigen.

Het uitgangspunt voor de bepaling van het abonnementstarief in het kader van dit experiment is dat budgetneutraal voor de jeugd gewerkt kan worden. Omdat kinderen in achterstandswijken vaak meer aandacht nodig hebben zal net als bij de huisarts op basis van de postcode van het kind een toeslag op het abonnement gelden omdat daar naar verwachting meer achterstallig werk zal zijn. Voor declaratie van het abonnement dient minimaal één contactmoment per jaar plaats te vinden. Bij dat consult zou dan op eenvoudige wijze de gezondheidssituatie van het kind genoteerd dienen te worden zonder teveel administratieve rompslomp.

Oproep: deelname aan onderzoek

Het Ivoren Kruis zoekt derhalve praktijken die zouden willen meedoen aan dit experiment dat onder leiding staat van Professor Stefan Listl van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Het wordt gesteund door het College van Adviserende Tandartsen en het Ivoren kruis.

Financiering is een voorwaarde voor het starten van het experiment. Idealiter start het onderzoek 1 januari 2023.

Voorwaarde voor het beginnen van het experiment is dat een veertigtal praktijken mee willen doen. Het is de bedoeling dat praktijken die meedoen inspraak krijgen om veranderingen/aanpassingen in de loop van het experiment aan te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door zitting te nemen in een stuurgroep, of door direct in contact te treden met de initiatiefnemers.

Sta je als praktijkhouder open voor een experiment vanuit deze visie dan verzoekt het Ivoren Kruis contact op te nemen met onze ambtelijke secretaris Connie Brouwer via het e-mailadres bestuur@ivorenkruis.nl.
Voor vragen kunt u ook bij haar terecht. Deze zullen dan door de initiatiefnemers op zeer korte termijn beantwoord worden.

Het bestuur van het Ivoren Kruis hoopt oprecht aan een nieuwe en innoverende ontwikkeling van de mondzorg voor de jeugd mee te kunnen doen en zou het zeer waarderen te kunnen rekenen op een enthousiaste groep deelnemers.