Geplubiceerd op: 21 juli 2022

Onderzoek heeft uitgewezen dat 10 tot 15% van de jeugd tot 18 jaar niet bij de tandarts komt. Hier lijkt vaak een financiële reden aan ten grondslag te liggen. Het Ivoren Kruis wil (ouders van) deze groep erop attenderen dat tandheelkundige zorg tot 18 jaar gratis is en heeft hiervoor een voorlichtingsposter ontwikkeld.

Wil je als mondzorgverlener helpen deze boodschap bij een zo’n groot mogelijke groep onder de aandacht te brengen?
De poster is via de webshop van het Ivoren Kruis (gratis) verkrijgbaar.