Geplubiceerd op: 15 mei 2023

Mondzorgverleners spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van mondgezondheid.

Ivoren Kruis heeft een lijst van maatschappelijke projecten opgesteld, waarmee een mondzorgverlener een extra bijdrage kan leveren aan preventie in de mondzorg:

  • geven van poetslessen op scholen via Hou je mond gezond!
  • steun aan voedselbanken bijvoorbeeld via Adopteer een glimlach!
  • contactpersoon worden voor Artsen Zonder Grenzen en/of Dokters van de Wereld
  • organiseren van bijeenkomsten met collega’s over de KIMO richtlijn voor de jeugd
  • contactpersoon worden voor Gewoon Gaaf in de regio om in overleg met de zorgverzekeraar bijeenkomsten te organiseren
  • initiëren van intercollegiaal overleg van de eerstelijnszorg met betrekking tot de jeugd
  • bijdrage leveren aan de aanstaande Ivoren Kruis campagne “Cariës de wereld uit!”

Mondzorgverleners kunnen voor meer informatie over deze activiteiten contact opnemen met het Ivoren Kruis.