Geplubiceerd op: 14 november 2022

Kuipers wil mondhygiënist op consultatiebureau

Kinderen moeten op het consultatiebureau kunnen worden gecontroleerd door een mondhygiënist, vindt VWS-minister Ernst Kuipers. Daarom wil hij met zorgverzekeraars, brancheorganisaties en gemeenten afspreken dat zo’n controle kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hij geeft daarmee gehoor aan een motie die de PvdA en de vier coalitiepartijen op 1 november indienden.

Minister Ernst Kuipers (foto: Arenda Oomen)

De motie – die door de Kamer werd aangenomen – moet tot betere mondzorg leiden voor kinderen uit risicogroepen, zoals gezinnen met een laag inkomen en/of uit achterstandswijken. Zo moet het kabinet onder meer regelen dat er mondzorgcoaches komen op alle consultatiebureaus in achterstandswijken. Het plan van Kuipers spitst zich toe op kinderen van 0 tot 4 jaar. Hij wil het eenvoudiger maken om mondhygiënisten in te zetten als kinderen in contact komen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ), waar onder meer consultatiebureaus toe behoren. De mondhygiënisten moeten ouders en kinderen meer leren over mondzorg en gezond eten en ze waar nodig doorsturen naar de tandarts. De bewindsman kondigt nog meer plannen aan om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen of schulden vaker naar de tandarts gaan. (bron: Skipr)