Geplubiceerd op: 16 augustus 2022

Komt de schooltandarts terug?

Wat het Ivoren Kruis betreft, is het laatste woord nog niet gezegd over de herinvoering van de schooltandarts. Dokters van de Wereld hebben onze redenen daarvoor prima verwoord in hun nieuwsbrief, Lees meer.

Minister Schouten van Armoedebeleid wil dat de schooltandarts terugkeert, omdat één op de vijf kinderen nooit een tandarts ziet. Hoewel mondzorg tot 18 jaar volledig wordt vergoed, gaan veel kinderen uit vooral arme gezinnen niet naar de tandarts, omdat hun ouders zelf niet naar de tandarts gaan. Dat komt omdat de ouders ‘bang zijn voor de rekening’, erkende Schouten”.(bron: nieuwsbrief Dokters van de Wereld)

Maar is de schooltandarts de beste oplossing? Het Ivoren Kruis vindt dat het beter is als ouders en kinderen samen poetsinstructies van de tandarts krijgen. Bovendien lijkt de minister de ouders van deze kinderen te vergeten. Als er een oplossing voor deze kinderen nodig is, is er ook een oplossing nodig voor de honderdduizenden ouders waarvan de minister weet dat zij de tandarts niet kunnen betalen.

De beste manier om kinderen naar de tandarts te krijgen, is door mondzorg voor volwassenen weer in het basispakket op te nemen. Alleen dan lossen we de problemen rond mondzorg op. Voor iedereen!

Het bestuur van het IVK benadrukt dat het belangrijk is dat kinderen volgens de nieuwe Richtlijn Jeugd worden benaderd. Als er gewerkt gaat worden volgens de geest van deze richtlijn is de inzet van schooltandarts-bussen (‘boorbussen’) ongewenst. Centraal in de richtlijn staat de begeleiding van ouder/verzorger en het kind samen!

Wél voelen we eindelijk erkenning van de politiek voor de betaalbaarheidsproblemen rond mondzorg. Met het plan van minister Schouten voor de kinderen van minima, kan het kabinet onmogelijk nog de ogen sluiten voor de 1,5 miljoen volwassenen die lijden onder een tekort aan mondzorg.

Het IvorenKruis zet graag het Adopteer een Glimlach project door dat is opgezet door Lisette van der Harst en Saskia den Hartog. Binnen dat project wordt door mondzorgverleners bij de afnemers van de Voedselbanken in Nederland meer aandacht gevraagd voor het belang van een goede mondgezondheid. Als Ivoren Kruis hebben wij samen met een aantal partners posters en flyers gemaakt die we graag verspreiden. De posters en flyers zijn gratis te bestellen in onze webshop