Geplubiceerd op: 25 juli 2023

Het Ivoren Kruis slaat alarm omdat er in Nederland steeds meer kinderen én volwassenen met een slecht gebit, ‘gaatjes’, komen. Dit willen wij niet, het roer moet om!

Het gevallen kabinet heeft weinig willen doen aan het verminderen of voorkomen van de vele problemen waar de mondzorg voor staat. Problemen waarvan waarschijnlijk de meeste door de tweede kamer als controversieel zullen worden gezien, en er daardoor zo weer een jaar verloren zal gaan.

Politieke partijen kunnen daar wel wat aan doen! Onder andere door in hun verkiezingsprogramma’s voorstellen voor het ontwikkelen van een werkelijk innoverend én gezondheid-bevorderend mondzorgstelsel op te nemen.

Ten behoeve daarvan heeft het Ivoren Kruis alle politieke partijen de notitie De mondzorg nader beschouwd gestuurd waarin een route wordt geschetst om te komen tot een gezond en gaaf gebit voor iedereen!