Geplubiceerd op: 19 april 2023

Volgens de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement) staat de volksgezondheid onder druk. In het adviesrapport ‘Op onze gezondheid – de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg’ (dd 18-04-2023) doet de Raad aanbevelingen om een stevig fundament van publieke gezondheidszorg te verwezenlijken.

Lees meer op de website van de Raad voor  Volksgezondheid & Samenleving

Lees ook het artikel ‘Mondzorg moet terug in de publieke gezondheidszorg’ (Tandarts.nl, 16 januari 2023)