Cursus Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent

Uit onderzoek (Volgenant et al, 2019) blijkt dat van al de mondzorgverleners de (preventie)assistenten (41%) het meest betrokken zijn bij de uitvoering van Gewoon Gaaf in de praktijk.

Uit de enquêteresultaten, gehouden onder mondzorgverleners die de Gewoon Gaaf-cursus volgden, blijkt dat juist bij (preventie)assistenten de behoefte bestaat aan meer theoretische kennis over het ‘Basisadvies Cariëspreventie’ en het ‘Aanvullend Advies Cariëspreventie’. Ook gaven zij aan meer te willen ‘oefenen’ met motivational interviewing (MI). Daarom wordt in 2024 gestart met de cursus: ‘Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent’.

Onderdelen Cursus

Op grond daarvan heeft het bestuur van het Ivoren Kruis besloten een verdiepende cursus te ontwerpen voor de (preventie)assistent: ‘Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent’.

De cursus is gebaseerd op de 3 pijlers van ‘Het Advies Cariëspreventie’ en ‘Het Aanvullend Advies Cariëspreventie’ te weten:

  • Mondhygiëne
  • Fluoridegebruik
  • Voeding

Tijdens de cursus zal aan de hand van casussen geoefend worden hoe deze 3 pijlers, via MI, met de kinderen en hun ouders te bespreken.

Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Doelgroep: (Preventie) assistenten
Datum: vrijdag 31 mei 2024
Tijd:
9.30 – 16.00 uur
Locatie:
Bureau Ivoren Kruis, Naarden
Kosten 2024: € 165- per cursusdag voor leden en € 245,- voor niet-leden (excl. btw 21% btw)
Studiepunten 2 PE-punten* per cursusdag.

* Ben je als preventieassistent ingeschreven in het Register Preventieassistenten? Dan kun je het gevolgde dagdeel/dagdelen met de behaalde certificaten overleggen aan het Register Preventieassistenten.