Advies Droge mond (2017)

Dit advies Droge mond is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten. Het advies bevat inhoudelijke aspecten van de voorlichting en preventieve handelingen die door de zorgverlener kunnen worden verricht. Het advies Droge mond is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Cover-AdviesDrogeMond

Downloads:.

Advies Droge mond - PDF

Samenvatting Advies Droge mond - PDF

Advies Droge mond en Samenvatting - in print