Advies Erosieve Gebitsslijtage (2016)

Dit advies Erosieve gebitsslijtage is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten. Het beoogt mondzorgverleners te ondersteunen bij het herkennen en diagnosticeren van erosieve gebitsslijtage en de preventieve begeleiding van deze patiënten. Het advies deelt de meest recente wetenschappelijke kennis van en inzicht in erosieve gebitsslijtage en adviseert over preventieve maatregelen die door de mondzorgverlener kunnen worden genomen. Het advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis​.

CoverAdvieserosievegebitsslijtage

Downloads:

Advies Erosieve Gebitsslijtage - PDF

Vragenlijst voor de patiënt - PDF

Checklist gebitsslijtage voor de mondzorgverlener - PDF

Overzichtstabel bevindingen vragenlijst en checklist - PDF

Voedingsdagboek - PDF

Advies Erosieve Gebitsslijtage - in print