Geplubiceerd op: 26 januari 2021

In deze tijd is extra aandacht nodig voor goede mondgezondheid. Maar hoe zorg je daarvoor? Dit initiatief laat zien mondzorgverleners nu op andere manieren hun goede preventie-activiteiten kunnen uitvoeren

In samenwerking met het Ivoren Kruis en Colgate-elmex verzorgde de NVM-voorzitter Manon van Splunter op dinsdag 26 januari 2021 een online Hou je mond gezond!-les. Tijdens de les wordt aan leerlingen van basisschool de Klimophoeve op een leuke manier kennis bijgebracht over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes en de zeven eet- en drinkmomenten. Met behulp van materialen uit de poetskoffers kan er thuis zelfs daadwerkelijk geoefend worden met tandenpoetsen – die materialen werden door de leerlingen zelf langs de deuren gebracht. In deze tijd is extra aandacht nodig voor goede mondgezondheid. Maar hoe zorg je daarvoor? Dit initiatief laat zien mondzorgverleners nu op andere manieren hun goede preventie-activiteiten kunnen uitvoeren

Recent werd in het Jeugdjournaal verteld dat er in deze coronatijd een achteruitgang is wat betreft de mondgezondheid van kindergebitten. Dat is jammer. Juist nu zou er meer aandacht moeten uitgaan naar een goede mondgezondheid . Maar hoe zorg je daarvoor? Onder andere door goed te poetsen.  Reden  voor Manon van Splunter, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) om  op basisschool De Klimophoeve in Bleiswijk online een Hou je mond gezond!-les te verzorgen op dinsdagmiddag 26 januari, in samenwerking met het Ivoren Kruis en Colgate-elmex,  Daarvoor wordt door leerlingen zelf materiaal uit de poetskoffer langs de deuren gebracht, zodat alle kinderen thuis mee kunnen doen met de les. Een mooie samenwerking met een gezamenlijk belang, namelijk die van een gezonde mond.

Behalve dat het leuk is om deze poetsles te geven, is het ook de bedoeling te laten zien dat mondzorgverleners nu  op andere manieren hun goede preventie-activiteiten kunnen uitvoeren. Door deze online poetsles te verzorgen laat Manon van Splunter zien dat het ook in deze coronatijd goed mogelijk is te werken aan preventie van cariës en andere mondproblemen.

NVM -mondhygiënisten is voorstander van het gezamenlijke project ’Hou je mond gezond’ van het Ivoren Kruis en Colgate-elmex. Het Ivoren Kruis (1910) is een wetenschappelijke vereniging van tandartsen, mondhygiënisten en andere mondzorgverleners en heeft als ambitie de mondgezondheid in Nederland op een zodanig hoog niveau te brengen dat een gezonde mond en een gaaf gebit voor elke inwoner van jongs af aan tot op hoge leeftijd binnen bereik komt. Colgate-elmex is een partner van het Ivoren Kruis en ondersteunt het ‘Hou je mond gezond’-project door poetskoffers, tandpasta samples en tandenborstels beschikbaar te stellen voor de poetslessen. Zo kunnen de kinderen zelf tijdens de les oefenen met tandenpoetsen en krijgen zij de juiste instructies.

Zie voor meer over het project Hou je mond gezond! www.houjemondgezond.nl.

Lees het bericht ook op Dentalinfo.nl

Terug