Vervolgcursus ‘Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing’

Een avond over implementatie en motivational interviewing

Werk jij met de methode Gewoon Gaaf en kun je extra kennis, inspiratie en oefeningen gebruiken? Mis deze praktische cursusavond dan niet!

Er zijn steeds meer mondzorgverleners die werken volgens de methode Gewoon Gaaf. Deze zorgverleners geven aan het behandelen volgens de Gewoon Gaaf-methode als grote meerwaarde te zien voor de patiënten!
Gezien de behoefte aan verdieping en het uitwisselen van ervaringen met Gewoon Gaaf organiseren wij deze vervolgcursus.

Inhoud cursus
Tijdens deze cursus gaan we met elkaar in gesprek over (de implementatie van) Gewoon Gaaf in jouw praktijk. Ook is er tijdens deze cursusavond aandacht voor verdieping op het gebied van Motivational interviewing.

De volgende onderwerpen staan op het programma*:

  • Theorie m.b.t. implementatietechnieken
  • Hoe ga je om met: documentatie / agendaplanning / terugkominterval?
  • Hoe kun je motiverende gesprekken voeren met patiënten? (theoretisch en praktisch)
  • Hoe krijg je het hele team dezelfde kant op?
  • Ideeën/tips/tricks bij Gewoon Gaaf-behandelingen
  • Theorie Motivational Interviewing (MI)
  • Oefenen met uw eigen casussen m.b.t. MI

*De concrete inhoud van de cursus zal worden afgestemd op de behoefte van de aanwezigen. De cursus is een interactief werkcollege, waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt in de kennisuitwisseling. 

Cursusvorm: Interactief (avond)werkcollege
Doelgroep: het dentale team
Datum:
donderdag(avond) 3 oktober 2024
Tijd: 17.30 – 21.30 uur
Locatie: Bureau Ivoren Kruis, Naarden
Kosten 2024: € 140- per cursusdag voor leden en € 205,- voor niet-leden (excl. btw 21% btw)
Studiepunten 3,5 KRT- en 3 KMR-punten* per cursusavond

* Ben je als preventieassistent ingeschreven in het Register Preventieassistenten? Dan kun je het gevolgde dagdeel/dagdelen met de behaalde certificaten overleggen aan het Register Preventieassistenten.